Bedemand-Allan-Juul-Jakobsen logo

 

BEGRAVELSESHJÆLP

Som en naturlig del af mit job kan jeg både rådgive om begravelseshjælp og hjælpe med at søge hjælpen fra det offentlige.

Det bedste råd, jeg kan give, er imidlertid rettidig omhu - med udgangspunkt i nedenstående information, som er hentet direkte fra borger.dk

Da formueforholdene fastlåses umiddelbart efter dødsfaldet, kan det nemlig være afgørende at søge rådgivningen og forberede sig i god tid – enten personligt eller som familie. I samråd med dine nærmeste kan du f.eks. under et længerevarende sygdomsforløb foretage visse formuejusteringer, der sikrer dine efterladte retten til begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen ydes af bopælskommunen, administreres af Udbetaling Danmark – og beregnes med udgangspunkt i afdødes alder, civilstatus og formueforhold. 

Både begravelseshjælp og formuegrænser justeres årligt og er pr. 1. Januar 2021 følgende:

Var afdøde over 18 år udgør den maksimale offentlige begravelseshjælp 11.650,- - og udbetales efter følgende retningslinier:

Efterlader afdøde sig hverken ægtefælle eller børn under 18 år udbetales der fuld begravelseshjælp ved en formue under 19.550,-. Overstiger formuen dette beløb reduceres begravelseshjælpen gradvist – og bortfalder helt ved en formue på 31.200,-

Efterlader afdøde sig ægtefælle og/eller børn under 18 år udbetales fuld begravelseshjælp, såfremt ægtefællernes samlede formue er under 38.950,-. Overstiger den samlede formue dette beløb reduceres begravelseshjælpen gradvist – og bortfalder helt ved en samlet formue på 50.600,-

Var afdøde født før 1.april 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1.050,-

Var afdøde under 18 år udgør den offentlige begravelseshjælp 9.750,-, som udbetales uanset afdødes eventuelle formue.

Vær opmærksom på, at følgende indgår i formuen:

- kontanter
- indeståender i bank(er)
- værdi af eventuel ejendom
- værdi af eventuelle andele i andelsboligforening
- pantebreve samt kursværdi af obligationer og aktier
- anparter og investeringsbeviser
- eventuelle engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet

Har du spørgsmål eller søger du rådgivning i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte mig – hvorefter jeg afhængig af spørgsmålenes karakter eventuelt vil opfordre dig til at søge ½ times gratis og uforpligtende advokatbistand hos Trolle Advokatfirma (Læs eventuelt mere  i afsnittet EFTER BEGRAVELSEN)

EN KORT PRÆSENTATION

FORBERED DINE NÆRMESTE

Min sidste vilje

At tale om døden kan være svært, også når døden er ventet – eller måske ventet på. “Min sidste vilje” er en hjælp til dem, der står tilbage:

"Min sidste vilje" er et lille hæfte som findes både trykt og digitalt, hvor du kan samle de personlige ønsker, der hjælper de efterladte - dine nærmeste og kære - med at tage en smuk og nærværende afsked helt i din ånd.

Læs mere  og hent "Min sidste vilje"