Bedemand-Allan-Juul-Jakobsen logo

BORGERLIGE BEGRAVELSER

Når afdøde ikke er medlem af Den Danske Folkekirke er Det Sidste Farvel en borgerlig begravelse eller bisættelse - eller som det også kaldes: En civil begravelse eller bisættelse – en smuk højtidelig, der kan foregå i afdødes hjem, et kapel tilknyttet kirken eller et sted, der betød noget specielt for afdøde.

Nogle præster forestår undtagelsesvis en kirkelig begravelse eller bisættelse af hensyn til de pårørende, men som udgangspunkt er højtideligheden uden deltagelse af en præst – og jeg er som eksamineret bedemand derfor uddannet til at forestå højtideligheden.

Som ved kirkelige begravelser/bisættelser kan jeg også ved borgerlige begravelser hjælpe med at træffe aftaler med alle implicerede, udfylde attester og papirer til myndighederne, anmelde dødsfaldet til forsikringsselskab, fagforening - og vejlede omkring/forestå  ansøgning om begravelseshjælp.

Da rigtig mange forhold er de samme ved en kirkelig og en borgerlig begravelse, så anbefaler jeg at læse  afsnittet “Det hjælper bedemanden med”.

Specielt i forbindelse med borgerlige begravelser eller bisættelser skal du huske, at der ER mange måder at sige farvel på - og ingen er rigtigere end andre. Lad afdødes personlige ønsker skinne igennem ... og hold ingen spørgsmål tilbage. Lad os i fællesskab undersøge mulighederne for at skabe de perfekte rammer om de utraditionelle valg...

 

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE

ANDRE KULTURER OG RELIGIONER

 

Bedemand Kolding - Begravelse i Kolding

EN KORT PRÆSENTATION

FORBERED DINE NÆRMESTE

Min sidste vilje

At tale om døden kan være svært, også når døden er ventet – eller måske ventet på. “Min sidste vilje” er en hjælp til dem, der står tilbage:

"Min sidste vilje" er et lille hæfte som findes både trykt og digitalt, hvor du kan samle de personlige ønsker, der hjælper de efterladte - dine nærmeste og kære - med at tage en smuk og nærværende afsked helt i din ånd.

Læs mere  og hent "Min sidste vilje"